LLMobilfront

O R G A N I C     B E A U T Y    B L O G G

 

F R O M    S O I L   &   U P 
Stripped down plantbased beauty.

&

S o w.     G r o w.     H a r v e s t.
                                                                          Practical knowledge.                                                                        ©

 VÄXTOLJOR
En växtolja är nästan alltid flytande vid rumstemperatur. Vid kyla kan delar av oljan stelna eller bli lite grumlig men absolut inte dålig. 
Oljorna har olika innehåll, fettsyror, fettlösliga ämnen och skiljer sig ganska markant från varandra när det gäller känsla och textur på huden. Det vill säga hur fet eller torr oljan känns.
Rena växtoljor kan också ha olika färger, smaker, dofter och konsistens. Det ska vara så, oljorna ska variera, ha olikheter, växla från skörd till skörd. Naturen är uppbyggd så, full av liv, färg, energi, doft och känsla. Naturen lever och du också.
Det är växtliv och växtenergi i dessa oljor, liv som möter livet i din hud och som ger din hud energi, stöd och skydd.

- Använd oljorna droppvis, en och en för att lära känna dem och hur de beter sig och arbetar på just din hud. 
- Droppa gärna i en droppe eterisk olja som passar huden i lite växtolja för att få fin doft och effekt.
- Använd gärna oljorna både till ansikte och kropp. 

-  Rena, kallpressade, underbara och naturliga oljor från växtriket är det du ska ha på din hud. Din hud förtjänar det allra bästa.

VÄXTSMÖR
Rena, naturliga och speciella är växtsmören som självklart påminner om växtoljorna men är i fast form, känns fetare och tyngre. Smör brukar sällan bli flytande i rumstemperatur men kan bli lös och rinnig vid högre värme. 
Smör från växternas nötter, frukter, kärnor ger ett fastare, fetare och stabilare fett än oljan. Smören innehåller olika fettsyror, fettlösliga ämnen och varierar ordentligt i känsla och textur på huden. En del är väldigt feta, tröga och långsamma andra lite lättare och mjukare.
Dessa smör är en annan gåva från naturen. Använd dem sparsamt, med respekt och gläd dig åt det härliga överflödet från den gröna sköna världen.

- Smören ger ett kraftfullare skydd mot kyla, vatten, vind och solpåverkan eftersom de "ligger kvar" längre på själva hudytan.
- Smören arbetas upp i handen för att lättare masseras in i huden. 
- Blanda gärna upp lite smör med en droppe eterisk olja som passar huden och stunden för att få extra effekt, härlig doft och djupare "hudboost".

Fint att du läste. Dags att prova!

Hälsningar
L e n a                                                  ___________________________________________________________________________________________________

LET YOUR SKIN GO GREEN  WITH PLANTOILS & BUTTERS.

PLANTOILS
A plantoil is almost always liquid in room temperature. When it gets cold parts of the oil can go solid or get a bit cloudy but is absolutely not ransid. 
The oils have different fatty acids, fat-soluble substances and differs markedly from each other  in texture and feeling on skin. That is - how fat or dry the oils feels on the skin.
Plantoils can also have different colours, tastes, scents and texture. Thats the way it should be, the oils shoul vary, have differences, not be the same from harvest to harvest.  Nature is built up that way, full of life, colour, fragrances, textures, energy and emotions. She is alive and you to.
It is plantlife and plant energy in these oils, life that meets the life in your skin.
Rich, lovely and nourishing oils that gives your skin energy, support and protection.

- Use the oils dropwise, one drop at a time, get to know them and how they act and work on just your skin.
- Take one drop of essential oil in the plantoil to have an even better therapeutic effect and a wonderful fragrance.
- Use plantoils on face and body. 

- Pure, coldpressed, natural oils from the plant world is what your skin should wear. Your skin deserves the very best.

PLANTBUTTERS
Pure, natural and very special are the plantbutters. They reminds of the oils but are more dense and heavier. Butters normally don´t go liquid in room temperature but can be a bit soft and runny at higher heat. 
Butter from nuts, fruits, kernels gives a solid, more stable and fatter product. The butters contain different fatty acids, fat-soluble substances and varies a lot  in textures and feel on the skin. Some are very fat, thick and sticky while some are more soft, light and easy spread. 
These butters is another gift from nature. Use them with respect, don´t overuse and enjoy the abundance from the green world,.

- The butters gives a more powerful protection against cold, wind, water and the influence of the sun since they "stay" longer on the skin.
- Work and warm the butter up in your hands and then massage them on to your skin. 
- Take a drop of essential oil with the butter for extra effect, lovely fragrance and deeper skinboost. 


Nice that you read this. Time to try it out!

Regards
L e n a                                                      

Senaste kommentarer

Läs hela inlägget »

- Huden är så torr, sprucken och irriterad. Vad kan jag smörja mig med efter dushen? Ingenting hjälper längre och nu när vintern kommer så blir det mycket värre.
Nyligen kom en resignerad och bekymrad trevlig kvinna till butiken och frågade om detta.
Jag föreslog att skulle vända på frågan och prova detta istället:
- Smörj in huden tunt med växtolja innan duschen och halva ditt problem kan vara borta.
Stryk på oljan, ställ dig i duschen, blöt huden och tvätta dig med en fin vegetabilisk tvål och din hud kommer att tacka dig.
Ingen olja behövs efteråt. Din hud kommer att vara mjuk, ren och återfuktad.

Jag har delat detta med många torrisar genom åren. Många har blivit förvånade och nöjda över resulatet. 
- Kan det vara så här enkelt? Japp så enkelt kan det vara.
Gör denna procedur regelbundet under en till två månader och du hjälper din hud att åter-hämta sig, reparera sin fett- och fuktbalans och få ett bra skydd.
Prova utan växtolja efter en tid, känn och var uppmärksam på hudens kondition. Kanske behöver du inte olja in huden innan varje dusch längre.

- Härliga växtoljor innan dusch.
Olivolja  -  perfekt för den väldigt torra huden. Fet och skön, lämnar huden mjuk & skyddad
Sesamolja  -  halvfet olja, sägs vara rengörande i sig själv. Lämnar en lättare känsla på huden. 
Solros  -  krämig men inte så fet. Lätt att stryka på. Lämnar huden mjuk och återfuktad.
Tistel  -  en mer torr olja, lätt känsla på huden. Passar den inte alltför torra huden. 
- Långa varma duschar gör huden torrare. Älska ljummet vatten och avsluta duschen med svalt.
- En droppe eterisk olja i växtoljan är alltid härligt. Lavender verkar avkopplande, Rosmarin uppiggande och Eucalyptus släpper in frisk luft i duschen och lungorna.

Fint att du läste detta. Dags att prova!
 
Hälsningar
L e n a

ENGLISH:
M Y    S K I N    I S    S O     D R Y.
- The skin is so dry, cracked and irritated. What can I put on my skin with after shower?  Nothing helps anymore and now when winter is coming it get´s much worse. 
Recently a resigned and troubled nice lady asked me about this in our Botanical beautyshop.
I suggested she should turn the question around and try this instead:
- Stroke a plantoil thinly on your skin before you shower and half your problem can be gone.
Put the oil on, get in the shower, get wet and wash your skin with a nice plantbased soap and your skin will thank you.
No need for any oil on skin after the shower. Your skin will be soft, clean and moisturized. 
I have shared this with a large amount "dry" people through the years. Many have been surprised and happy over the result.
-Can it be this easy? Jepp, it can be this easy.
Do this repetadely during one to two months and you will help your skin to recover, rebalance sebum and moist and get a good protection. Try without plantoil after a while, feel and be aware of the skins condition. Maybe you don´t need plantoil before shower everytime from now on.

- Plantoils perfect before the shower.
Olive oil  -  perfect for the very drye skin. Nice and fat oil, leaves the skin protected and moist.
Sesame oil  -  semifat oil, says to be cleansing in it self. Leaves a lighter feeling on skin.
Sunflower oil  -  creamy but not so fat oil. Easy to stroke on. Leaves skin soft and moist.
Safflower oil  -  a more "dry" oil, very light in texture. Suited for the not so dry skin. 
- Don´t forget that long showers in hot water make the skin drier. Love luke warm water and end shower with cool water.
- One drop essential oil in the plantoil is always lovely. Lavender is relaxing, Rosemary uppliftning and Eucalyptus becomes fresh air in the bathroom and your lungs.

Nice that you read this. Time to try it out!
 
Regards
L e n a

Läs hela inlägget »
Tags: h u d

Växtbaserad vård för babyhuden. 

Den lilla människans hud är så perfekt och mjuk. Behöver ofta ingenting mer än varma händer, varsam beröring och mycket kroppskontakt. 
Men ibland kan babyns hud reagera och bli röd, prickig, irriterad och skorvig. Inget farligt men inte så skönt för det lilla livet.

De flesta av våra produkter är väldigt milda, skonsamma och vårdande så de kan lungt användas till den minsta babyn utan risk. Vi har helt rena, oblandade och växtbaserade råvaror för huden.

- Röd blöjrumpa kan smörjas in med Olivsmör som lugnar, skyddar och skapar en fin extra barriär mot blöja med innehåll.
Ta ganska mycket smör om rumpan är riktigt röd och irriterad. Undvik tvättlappar som river och lufta rumpan så ofta det går.
- Sandelträhydrolaten kan klappas in innan man smörjer och stryker på olja eller smör. Lugnar, vårdar och är supermild mot huden. 
- På röd, prickig, flammig och irriterad hud i ansiktet och på resten av kroppen kan några droppar av Havreserum masseras in regelbundet. Havreserum, eller olja som det faktiskt är, är milt, antiinflammatoriskt, stillar klåda och irritation.
- Avocadosmör och/eller Havreserum kan man ta lite av och massera in på skorvig hårbotten. Ta väldigt lite och massera in mjukt och långsamt, fukta med lite vatten för att få smöret/oljan att gå in ordentligt. Massera in någon/några gånger per dag och kanske lossnar skorvet om man försiktigt kammar eller "pillar" på området. Var försiktig, pilla/kamma inte om babyn visar obehag, då är det bättre att smörja och hålla det mjukt. 


Ha det bäst!
Lena
Läs hela inlägget »

Läs hela inlägget »