LLMobilfront

låt huden bli grön med växtoljor & smör.

 VÄXTOLJOR
En växtolja är nästan alltid flytande vid rumstemperatur. Vid kyla kan delar av oljan stelna eller bli lite grumlig men absolut inte dålig. 
Oljorna har olika innehåll, fettsyror, fettlösliga ämnen och skiljer sig ganska markant från varandra när det gäller känsla och textur på huden. Det vill säga hur fet eller torr oljan känns.
Rena växtoljor kan också ha olika färger, smaker, dofter och konsistens. Det ska vara så, oljorna ska variera, ha olikheter, växla från skörd till skörd. Naturen är uppbyggd så, full av liv, färg, energi, doft och känsla. Naturen lever och du också.
Det är växtliv och växtenergi i dessa oljor, liv som möter livet i din hud och som ger din hud energi, stöd och skydd.

- Använd oljorna droppvis, en och en för att lära känna dem och hur de beter sig och arbetar på just din hud. 
- Droppa gärna i en droppe eterisk olja som passar huden i lite växtolja för att få fin doft och effekt.
- Använd gärna oljorna både till ansikte och kropp. 

-  Rena, kallpressade, underbara och naturliga oljor från växtriket är det du ska ha på din hud. Din hud förtjänar det allra bästa.

VÄXTSMÖR
Rena, naturliga och speciella är växtsmören som självklart påminner om växtoljorna men är i fast form, känns fetare och tyngre. Smör brukar sällan bli flytande i rumstemperatur men kan bli lös och rinnig vid högre värme. 
Smör från växternas nötter, frukter, kärnor ger ett fastare, fetare och stabilare fett än oljan. Smören innehåller olika fettsyror, fettlösliga ämnen och varierar ordentligt i känsla och textur på huden. En del är väldigt feta, tröga och långsamma andra lite lättare och mjukare.
Dessa smör är en annan gåva från naturen. Använd dem sparsamt, med respekt och gläd dig åt det härliga överflödet från den gröna sköna världen.

- Smören ger ett kraftfullare skydd mot kyla, vatten, vind och solpåverkan eftersom de "ligger kvar" längre på själva hudytan.
- Smören arbetas upp i handen för att lättare masseras in i huden. 
- Blanda gärna upp lite smör med en droppe eterisk olja som passar huden och stunden för att få extra effekt, härlig doft och djupare "hudboost".

Fint att du läste. Dags att prova!

Hälsningar
L e n a                                                  ___________________________________________________________________________________________________

LET YOUR SKIN GO GREEN  WITH PLANTOILS & BUTTERS.

PLANTOILS
A plantoil is almost always liquid in room temperature. When it gets cold parts of the oil can go solid or get a bit cloudy but is absolutely not ransid. 
The oils have different fatty acids, fat-soluble substances and differs markedly from each other  in texture and feeling on skin. That is - how fat or dry the oils feels on the skin.
Plantoils can also have different colours, tastes, scents and texture. Thats the way it should be, the oils shoul vary, have differences, not be the same from harvest to harvest.  Nature is built up that way, full of life, colour, fragrances, textures, energy and emotions. She is alive and you to.
It is plantlife and plant energy in these oils, life that meets the life in your skin.
Rich, lovely and nourishing oils that gives your skin energy, support and protection.

- Use the oils dropwise, one drop at a time, get to know them and how they act and work on just your skin.
- Take one drop of essential oil in the plantoil to have an even better therapeutic effect and a wonderful fragrance.
- Use plantoils on face and body. 

- Pure, coldpressed, natural oils from the plant world is what your skin should wear. Your skin deserves the very best.

PLANTBUTTERS
Pure, natural and very special are the plantbutters. They reminds of the oils but are more dense and heavier. Butters normally don´t go liquid in room temperature but can be a bit soft and runny at higher heat. 
Butter from nuts, fruits, kernels gives a solid, more stable and fatter product. The butters contain different fatty acids, fat-soluble substances and varies a lot  in textures and feel on the skin. Some are very fat, thick and sticky while some are more soft, light and easy spread. 
These butters is another gift from nature. Use them with respect, don´t overuse and enjoy the abundance from the green world,.

- The butters gives a more powerful protection against cold, wind, water and the influence of the sun since they "stay" longer on the skin.
- Work and warm the butter up in your hands and then massage them on to your skin. 
- Take a drop of essential oil with the butter for extra effect, lovely fragrance and deeper skinboost. 


Nice that you read this. Time to try it out!

Regards
L e n a                                                      

Senaste kommentarer

Kommentera gärna:

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln