LLMobilfront

min hud är så torr

- Huden är så torr, sprucken och irriterad. Vad kan jag smörja mig med efter dushen? Ingenting hjälper längre och nu när vintern kommer så blir det mycket värre.
Nyligen kom en resignerad och bekymrad trevlig kvinna till butiken och frågade om detta.
Jag föreslog att skulle vända på frågan och prova detta istället:
- Smörj in huden tunt med växtolja innan duschen och halva ditt problem kan vara borta.
Stryk på oljan, ställ dig i duschen, blöt huden och tvätta dig med en fin vegetabilisk tvål och din hud kommer att tacka dig.
Ingen olja behövs efteråt. Din hud kommer att vara mjuk, ren och återfuktad.

Jag har delat detta med många torrisar genom åren. Många har blivit förvånade och nöjda över resulatet. 
- Kan det vara så här enkelt? Japp så enkelt kan det vara.
Gör denna procedur regelbundet under en till två månader och du hjälper din hud att åter-hämta sig, reparera sin fett- och fuktbalans och få ett bra skydd.
Prova utan växtolja efter en tid, känn och var uppmärksam på hudens kondition. Kanske behöver du inte olja in huden innan varje dusch längre.

- Härliga växtoljor innan dusch.
Olivolja  -  perfekt för den väldigt torra huden. Fet och skön, lämnar huden mjuk & skyddad
Sesamolja  -  halvfet olja, sägs vara rengörande i sig själv. Lämnar en lättare känsla på huden. 
Solros  -  krämig men inte så fet. Lätt att stryka på. Lämnar huden mjuk och återfuktad.
Tistel  -  en mer torr olja, lätt känsla på huden. Passar den inte alltför torra huden. 
- Långa varma duschar gör huden torrare. Älska ljummet vatten och avsluta duschen med svalt.
- En droppe eterisk olja i växtoljan är alltid härligt. Lavender verkar avkopplande, Rosmarin uppiggande och Eucalyptus släpper in frisk luft i duschen och lungorna.

Fint att du läste detta. Dags att prova!
 
Hälsningar
L e n a

ENGLISH:
M Y    S K I N    I S    S O     D R Y.
- The skin is so dry, cracked and irritated. What can I put on my skin with after shower?  Nothing helps anymore and now when winter is coming it get´s much worse. 
Recently a resigned and troubled nice lady asked me about this in our Botanical beautyshop.
I suggested she should turn the question around and try this instead:
- Stroke a plantoil thinly on your skin before you shower and half your problem can be gone.
Put the oil on, get in the shower, get wet and wash your skin with a nice plantbased soap and your skin will thank you.
No need for any oil on skin after the shower. Your skin will be soft, clean and moisturized. 
I have shared this with a large amount "dry" people through the years. Many have been surprised and happy over the result.
-Can it be this easy? Jepp, it can be this easy.
Do this repetadely during one to two months and you will help your skin to recover, rebalance sebum and moist and get a good protection. Try without plantoil after a while, feel and be aware of the skins condition. Maybe you don´t need plantoil before shower everytime from now on.

- Plantoils perfect before the shower.
Olive oil  -  perfect for the very drye skin. Nice and fat oil, leaves the skin protected and moist.
Sesame oil  -  semifat oil, says to be cleansing in it self. Leaves a lighter feeling on skin.
Sunflower oil  -  creamy but not so fat oil. Easy to stroke on. Leaves skin soft and moist.
Safflower oil  -  a more "dry" oil, very light in texture. Suited for the not so dry skin. 
- Don´t forget that long showers in hot water make the skin drier. Love luke warm water and end shower with cool water.
- One drop essential oil in the plantoil is always lovely. Lavender is relaxing, Rosemary uppliftning and Eucalyptus becomes fresh air in the bathroom and your lungs.

Nice that you read this. Time to try it out!
 
Regards
L e n a

Etiketter: h u d